Materiały

Granulat z wełny mineralnej Granrock

 • Aprobata techniczna: ITB AT-15-6189/2009
 • Gęstość materiału: 30 +/- 5 kg/m3
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,042 W/mK
 • Klasa reakcji na ogień: A1 (EN 13501-1)
 • Dokumentacja: Granrock aprobata techniczna


Sypki wyrób termoizolacyjny z włókien celuzowanych Ekofiber

 • Aprobata techniczna: ETA-09/0354
 • Gęstość materiału: 28 - 60 kg/m3
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,0382 W/mK
 • Klasa reakcji na ogień: C-s2,d0 (EN 13501-1)
 • Dokumentacja: Ekofiber aprobata techniczna


Granulowana wełna szklana Gulull 4201

 • Aprobata techniczna: ITB AT-15-2558/2007
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,041 W/mK
 • Klasa reakcji na ogień: A1
 • Dokumentacja: Gulull aprobata techniczna